ÁSZF, adatvédelem

A foglalás menete

 • A naptárban az aktuális kiemelt dátum mellet látható a szabad helyek száma.
 • A helyfoglalás a szükséges és kívánt helyekre való kattintással, kijelöléssel kezdődik.
 • Belépés után kérjük, adja meg a kért adatokat.

Adatvédelmi szabályzatunk szerint az adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Azokat saját statisztikáink és marketing céljainkra használjuk az Ön beleegyezésével.

A foglalás befejezése az feladás / megrendelés  gombra való kattintással ér véget.

A foglalását minden esetben visszaigazoljuk. Kérjük, a visszaigazolásig ne utaljanak!

A megadott napon kollégánk telefonon egyeztet a várható indulásról. Mely függ az utasfelvételi helyektől. Budapestről 12 órakor indulunk Amszterdamból 16 órakor.
A foglalás módosítása

Belépés után az időpont a szabad helyek függvényében bővíthető, módosítható, lemondható.
A foglalásban szereplők adatai módosíthatóak. Utasfelvételnél a legutolsó állapot szerint vesszük fel kedves utasainkat.
24 órán belüli lemondás esetén a viteldíj nem visszatéríthető illetőleg a megrendelő a viteldíj megfizetésére kötelezhető.

Kedvezményeink

Harmadik utazás után minden kedves megrendelőnk Törzsutas kártyát kap, ami a későbbiekben 5€ kedvezményt jelent a mindenkori viteldíjakból.

Gyermekkedvezményeink a következőképp alakulnak:

 • 0-3 éves korig díjmentes
 • 3-14 éves korig 50% kedvezmény
 • 14-18 éves korig 25% kedvezmény
 • 18 év felett teljes árú viteldíj

18 év felett érvényes diákigazolvánnyal (középiskola, főiskola nappali, esti, levelező, távoktatás,… stb) 25% kedvezmény
Nyugdíjas kedvezmény 25%.
A kedvezményeket a rendszer automatikusan hozzászámolja a viteldíjhoz. Amennyiben mégsem, akkor a beszállásnál kérjük, jelezze, és a helyszínen módosítjuk a viteldíjat!

Kellemes utazást kíván a checklin.hu csapata!


Adatvédelem

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a checklin.hu és checklin.eu weboldalán keresztül TÖRTÉNŐ foglalásaik vagy egyéb módon (SMS-ben, E-MAIL-en) megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat marketing, piackutató és ajánlattevői tevékenységükhöz használjuk fel.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik.


Általános szerződési feltételek

A checklin.hu és checklin.eu szállítási szabályzata

Az Üzemeltető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes foglalással rendelkező személyeket,az előre megbeszélt útiköltség fejében a célállomásra eljuttatni.

A nemzetközi járatokon a belföldi utas szállítás nem lehetséges. Az utas,a foglalás véglegesítésével elfogadja, az Utazási feltételeket.

A viteldíj  ára tartalmazza az utas-, valamint a poggyászbiztosítást.

Az utazó felelőssége:

Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, az utazást megtagadhatja.
Az utas köteles foglaláskor telefonos,valamint elektronikus elérhetőségét megadni-
Beszálláskor, az utas köteles  felmutatni érvényes utazáshoz szükséges okmányait (személyi igazolvány,útlevél,szükség esetén vízum). Minden utas köteles ismerni az adott országban érvényes határátkelési szabályokat.
Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a a foglalási díj árát vagy annak részét.
Az utasnak a határátlépésekhez szükséges okmányokról (útlevél, vízum), valamint a kézi- és úti poggyász, vám- és egyéb kezeléséről magának kell gondoskodnia.
Ha az utast útlevél- vagy vámvizsgálata alatt az ellenőrző szervek az utazásból kizárják, abban az esetben az utasnak kell – saját költségére – a továbbutazásról gondoskodnia, a menetjegy árát az Üzemeltető nem téríti meg és az utas semmiféle kártérítésre nem jogosult.
Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast, visszaszállíttatják, ennek minden nemű költségét az Üzemeltető az utasra hárítja. Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén, köteles a buszra a  sofőr által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utas a megadott időben nem tér vissza, az ÜZEMELTETŐ az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a menetdíjat nem téríti meg.
A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.
Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.

Gyerekek utaztatása:

 • Gyerekek, 10 éves korig,szülővel, nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott engedéllyel
 • 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel, felnőtt kíséretében,
 • 14 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel utazhatnak az autóbuszokon.

Gyermeknek életkortól függetlenül, csak érvényes, útlevéllel, személyi igazolvánnyal utazhatnak.

Az Üzemeltető felelőssége:

Ha útközben a járat továbbhaladása az Üzemeltető hibájából akadályba ütközik, az Üzemeltető köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.
Az Üzemeltető köteles megtéríteni az elővételben megváltott, menetjeggyel rendelkező utas késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt az üzemeltető szándékosan,vagy súlyosan gondatlanul okozta.
A közúti közlekedés sajátosságai miatt időponti eltérések előfordulhatnak.
A viteldíj teljes árának visszatérítése vagy az utazás lemondása- módosítása, akkor igényelhető, ha a járatot törlik. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az utas által kifizetett menetdíj, azaz a megvásárolt menetjegy összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik. Az Üzemeltető nem köteles megtéríteni a járattal utazók kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, hatósági ellenőrzés, nem saját hibájából bekövetkezett baleset) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az üzemeltetőt az előbbi okokból származó késések esetén sem.
Amennyiben az utazást VIS MAJOR, így különösen háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok befolyásolják, ezért és az utazás fenti okokból bekövetkezett késésért és elmaradásáért az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. útközbeni szállás) az utast terhelik.
Útipoggyásszal kapcsolatos esetleges kártérítés esetén az útipoggyász értéke a kifizetett menetjegy értéke.
Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni  a sofőrnél.
Az Üzemeltető alkalmazottja köteles a kárbejelentést írásban igazolni.

Az Üzemeltető nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:

 • a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
 • az utas nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
 • a szolgáltató által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, – harmadik fél cselekedete),
 • a poggyászban az utas tett kárt,
 • közlekedés sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak.

Az útipoggyász szállításának feltételei
Az Üzemeltető utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a viteldíj tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 20 kg, maximális csomagmérete: 100 x 50 x 40 cm lehet. Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az Üzemeltető a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés mellett szállítja el. Útipoggyász csak arra a buszjáratra és abban a viszonylatban adható fel, amelyik járaton, és amelyik megállóhelyig az utas utazik. A szállításból kizárhatóak az utasok egészségét és a többi poggyász épségét veszélyeztető poggyászok. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A poggyászszállítás árjegyzéke:

1 db kézipoggyász szállítása ingyenes
Kézipoggyásznak minősül, a csomag, ami az utasnál van, az autóbuszra történő felszálláskor.
Kézipoggyászban nem szállítható:
1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja,
2. olyan tárgy, amely méreténél, vagy súlyánál fogva a járművön az erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
3. töltött lőfegyver.
A kézipoggyásznak nem minősülő 2 db útipoggyászok szállítási díját a viteldíj ára tartalmazza.
Kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítása csak szabad kapacitás esetén vállalható, abban az esetben, ha nincs szabad férőhely az autóbuszon, az Üzemeltető nem vállal felelősséget a kerékpár biztonságos elhelyezéséért. Babakocsiért, poggyászdíjat, nem kell fizetni, amennyiben a gyermek is utazik. Poggyászdíjat, csak abban az esetben kell fizetni, amennyiben csak a babakocsi szállítása történik.

Autóbusszal nem szállítható:

 • 25 kg-nál nehezebb poggyász, illetőleg amely emberi erővel nem helyezhető el a csomagtérben;
 • olyan tárgy, amely terjedelménél, alakjánál, vagy kiterjedésénél fogva fuvarozásra nem alkalmas;
 • veszélyes, robbanó, gyúlékony, mérgező, undort keltő anyag, lőfegyver, kábítószer;
 • olyan tárgy, csomag, amely a többi útipoggyászban, vagy autóbuszban kárt okozhat, vagy azokat beszennyezheti;
 • kísérőlevél nélküli csomag;
 • kereskedelmi mennyiségű áru;
 • minden behozatali, ill. kiviteli tilalom alatt álló tárgy
 • azon vámköteles áru, amely vámvizsgálata, ill. vámeljárása a vámkezelése a menetrendben meghatározott tartózkodási idő alatt nem fejezhető be
 • védőtok nélküli szúró-illetve vágóeszköz.

Állatok szállítása:

Az állatok szállítása tilos, kivéve a segítő kutyák:

 • vakvezető kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya
 • mozgáskorlátozott személyt segítő kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek ellátásában segítő feladatokra kiképzett kutya,
 • hangot jelző kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt
 • jelentő hangok jelzésére kiképzett kutya,
 • rohamjelző kutya: az epilepsziával élő személy vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól
 • veszélyeztetett személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya,
 • személyi segítő kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő feladatokra kiképzett kutya,
 • terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai rehabilitációs, illetve rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya. A segítő kutyát megkülönböztető jelzéssel kell ellátni, amelyen a kutyát kiképző szervezet lógójának szerepelnie kell. Az utas köteles biztosítani, a kutya utaztatásának feltételeit.
Ennek hiányából eredő kárért az ÜZEMELTETŐ felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

A panaszok benyújtásának határideje a panasz alapjául szolgáló esemény időpontját követő 90 nap. A panaszokat írásban kell benyújtani. A határidő utáni panaszok benyújtását az Üzemeltető nem vizsgálja ki, a felelősség alól mentesül. A panasz ügyintézési határideje a benyújtástól számított 90 nap.

Egyéb rendelkezések A szolgáltatónak jogában áll , a meghirdetettől eltérő típusú autóbuszt használni, tartalék vagy alvállalkozó által üzemeltetett autóbuszt üzembe állítani.

Az utas kizárható az utazásból, útiköltség, és poggyászfuvardíj visszakövetelési jog nélkül, amennyiben:
1) a buszban dohányzott
2) a buszban alkoholtartalmú italt fogyasztott
3) ittas vagy bódult, kábítószeres állapotban van
4) hangoskodott, zaklatta a többi utast
5) bepiszkolja a többi utast vagy a buszt
6) kárt tesz a buszban
7) fertőző beteg
8) a társadalmi együttélés általános szabályait, sértő cselekményt követ el
9) életkora, mentális vagy fizikai állapota veszélyezteti az utas, illetve a fedélzeten tartózkodó személyeket és az ott található vagyontárgyakat
10) fizikai állapotával, öltözetével vagy magatartásával a fedélzeten tartózkodó személyekben félelmet, undort kelt vagy őket megbotránkoztatja
11) megtagadta a vámvizsgálatot és / vagy a határőrizeti szervek vizsgálatát
12) nem rendelkezik érvényes úti okmányokkal

Záró rendelkezések

Jelen utazási feltételek visszavonásig érvényesek.
Az utazási feltételek egyoldalú megváltoztatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. A jelen utazási feltételekben nem szabályozott kérdésekben Az 1988. évi I. törvény, a 20/1981 (VI.19) Mt. rendelet szabályai és az 1959. évi IV. törvényben és az Európai Parlament és Tanács 181/2011/EU rendeletben foglaltak a mérvadóak